Đào tạo kiến thức thông tin

  • Với mục tiêu hỗ trợ người sử dụng phát triển kỹ năng tìm và đánh giá thông tin phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiến thức thông tin theo các chuyên đề khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
  • Các chuyên đề đào tạo:

            - Tra cứu các CSDL điện tử

            - Tìm tin hiệu quả trên Internet

            - Trích dẫn tài liệu và sử dụng phần mềm trích dẫn Zotero

  •  Với mục tiêu hỗ trợ người sử dụng phát triển kỹ năng tìm và đánh giá thông tin phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo kiến thức thông tin miễn phí cho Cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng.

Đăng ký các lớp chuyên đề kiến thức thông tin

  1. Đăng ký trực tuyến tại đây
  2. Đăng ký trực tiếp tại quầy Dịch vụ (Tầng 1)
  3. Đăng ký qua email: nguyenthithuyduong@tdt.edu.vn