Câu hỏi về Vị trí

Khu vực học qua đêm ở đâu? Thời gian hoạt động? Đăng ký như thế nào?

- Được bố trí tại Tầng hầm B1

- Thời gian hoạt động : từ 19h30 đến thời gian đăng ký theo yêu cầu

- Đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin thư viện tại mục “Đặt phòng”

Liên hệ với ai và ở đâu để làm lại Thẻ thư viện đã bị mất?

 • Đối với sinh viên

Phòng CTHS-SV, Phòng A0003 (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755 054; Email: phongctct-hssv@tdt.edu.vn

 • Đối với học viên sau đại học

Phòng Sau đại học, Phòng A0305 (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755. 059; Email: tssdh@tdt.edu.vn

 • Đối với Giảng viên, viên chức

Phòng Tổ chức hành chính, Phòng A0009 (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755 056; Email: phongtchc@tdt.edu.vn

Liên hệ với ai và ở đâu để được cấp Tài khoản Thư viện?

Bạn đọc chưa có tài khoản Cổng Thông tin sinh viên/Cổng Thông vin giảng viên, viên chức. Vui lòng liên hệ:

 • Đối với sinh viên:

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ, Phòng E0001;
Điện thoại: (028) 22 477 215; Email: tuvanhocduong@tdt.edu.vn

 • Đối với giảng viên, viên chức:

Phòng Điện toán – Máy tính, Phòng A0404;
Điện thoại: (028) 37 755 056; Email: phongdientoan@tdt.edu.vn

Thanh toán phí sử dụng các dịch vụ của Thư viện ở đâu?

Phí sử dụng các dịch vụ của Thư viện được thanh toán tự động thông qua tài khoản dùng chung của người sử dụng.

Nơi mượn và trả sách cho mượn về?

Đối với sách cho mượn về, bạn đọc tự thực hiện giao dịch tại:

 • Mượn sách: Trạm  mượn sách tự động, Tầng 1
 • Trả sách: Trạm trả sách tự động, Tầng trệt

Thanh toán ra trường phải gặp ai? Ở đâu?

Bạn đọc thanh toán ra trường, vui lòng liên hệ:

 • Cô Nguyễn Thị Khánh Phước, Quầy Thông tin (Tầng 4)
 • Cô Trương Thị Ngọc Mai , Phòng Ban giám đốc (Tầng 6)

Tìm lại tài sản bị thất lạc thì cần liên lạc với ai? Ở đâu?

Để tìm lại tài sản bị thất lạc trong tòa nhà thư viện, vui lòng liên hệ:

 • Tài sản có giá trị như laptop, usb, ví tiền, sạc laptop,…=> Quầy Thông tin các tầng 1, 2, 3, 4, 5
 • Tài sản không có giá trị như vở, áo khoác, mũ…=>Tủ “Lost and Found”, Tầng 1

Vị trí của kho tài liệu môn học?

Kho tài liệu môn học được bố trí tại Tầng 4

Tham khảo khóa luận/đồ án/luận văn/luận án/đề tài nghiên cứu khoa học của các khóa trước ở đâu?

Khóa luận/đồ án/luận văn/luận án/đề tài nghiên cứu khoa học được phục vụ tại Tầng 4

Vị trí của kho tạp chí?

Kho tạp chí được bố trí tại Tầng 1