Quầy đa phương tiện

Quầy đa phương tiện là nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc trong việc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị, không gian và tiện ích đi kèm bao gồm kho tài liệu đa phương tiện, kho sách học ngoại ngữ, phòng học nhóm, phòng xem phim, máy tính...tại tầng 2

Liên hệ

Lê Tài Đức
Quầy Đa phương tiện, Tầng 2
ĐT:
letaiduc@tdt.edu.vn
 

Hình ảnh hoạt động