Quầy dịch vụ

Quầy Dịch vụ là điểm gặp liên lạc đầu tiên và cuối cùng của người sử dụng thư viện. Tại Quầy Dịch vụ, bạn đọc được tư vấn và hỗ trợ sử dụng các nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian gồm kho tài liệu tham khảo, tạp chí, tài liệu mới, kho tài liệu đặc biệt, máy tính,…

Liên hệ

Chuyên viên phụ trách Hình đại diện
Nguyễn Thị Thùy Dương
Quầy Dịch vụ, Tầng 1
ĐT:
nguyenthithuyduong@tdt.edu.vn

 

nguyễn thị thùy dương
Phan Trần Trương
Quầy Dịch vụ, Tầng 1
ĐT:
phantrantruong@tdt.edu.vn