Quầy Thông tin

Quầy Thông tin là nơi tư vấn và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tư vấn và hỗ trợ người dùng sử dụng các nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tại tầng 3, bao gồm kho tài liệu địa lý, máy tính, phòng thuyết trình, bản đồ, phòng Studio,...

Liên hệ

Phan Văn Duy
Quầy Thông tin, Tầng 5
ĐT:
phanvanduy@tdt.edu.vn
 

Hình ảnh hoạt động