Quy Luật Đồng Tiền | Jean Chatzky

Trong thời đại kinh tế bất ổn, sự căng thẳng về tiền bạc sẽ “leo thang”: Tôi có việc làm không? Tôi nên làm gì với số tiền kiếm được? Làm sao tôi đảm bảo cho tương lai của mình? Trong hơn 20 năm, các cuốn sách best-seller của Jean Chatzky đã giúp mọi người trả lời những câu hỏi liên quan đến tiền bạc.Giờ đây, bà đã đúc kết những tri thức đó vào Quy luật đồng tiền để giúp thay đổi đời sống tài chính của bạn.

Tại sao cuốn sách này lại thiết yếu đến vậy? Rất đơn giản: Những người sống theo các quy luật này đều không gặp vấn đề gì về tiền bạc. Hãy khiến tiền bạc đơn giản trở lại. Hãy làm theo những quy luật này, hãy giải tỏa căng thẳng và tận hưởng sự đảm bảo tài chính suốt đời.