Thông báo về việc sử dụng Khu vực gửi đồ tại Tầng hầm lửng của Thư viện

Thong bao ve viec su dung khu vu giu do.jpg