Các sự kiện sắp diễn ra trong Tháng 3 - 4/2018.

1. CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC VUI ĐÙA VỚI SÁCH

Thời gian:

  • Buổi 1: Vai trò của đọc sách trong việc đánh thức ước mơ của người trẻ.

         08:00 – 10:30 Chủ nhật ngày 18/03/2018

  • Buổi 2: Tin ở hoa hồng

         08:00 – 10:30 Chủ nhật ngày 01/04/2018

  • Buổi 3: Sống và khát vọng

         08:00 – 10:30 Thứ 7 ngày 21/04/2018

Địa điểm: Phòng thuyết trình 1 (Lầu 3 Tòa nhà Thư viện)

Đối tượng tham gia: Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (tham gia theo từng buổi)

Đơn vị thực hiện:

  • Thạc sĩ Trương Lê Na – Thạc sĩ di truyền học, phóng viên, người sang lập Book and Friends Club;
  • Thạc sĩ Nguyền Triều Trung, Thạc sĩ Hóa học, thành viên của Book and Friends Club;

 

2. WORKSHOP HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT XUẤT BẢN SÁCH VỚI NHÀ XUẤT BẢN CENGAGE

Thời gian: 09:00 – 11:00 ngày 31/03/2018

Địa điểm: Phòng hội thảo (Lầu 5 Tòa nhà Thư viện)

Chuyên gia trình bày:

  • Lian Siew – Seniro Editorial Manager of Cengage
  • Janet Lim – Senior Regional Director of Cengage

Thành phần tham gia: Đại diện các khoa, Phòng đại học, Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ, Thư viện và các giảng viên, viên chức có quan tâm.

 

3. TẬP HUẤN VỀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB OF SCIENCE

Thời gian: 09:30 -11:30 Thứ 5 ngày 05/04/2018

Địa điểm: Phòng hội thảo trực tuyến (Lầu 5 Tòa nhà Thư viện)

Đối tượng tham gia: Giảng viên nghiên cứu, nghiên cứu viên và học viên sau đại học

Người hướng dẫn: Chuyên gia đến từ WebofScience: Claris Lew & Dr. See