Chương trình tập huấn: Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Web of Science

Sáng ngày 05/04/2018 Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Công ty Clarivate Analytics tổ chức buổi tập huấn “Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Web of Science” với sự tham dự của Tiến sĩ See Diu Seng và Claris Lew, chuyên gia tư vấn giải pháp, Clarivate Analytics Đông Nam Á, đại diện Công ty I-group, đại diện các khoa của Đại học Tôn Đức Thắng, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên có quan tâm. Buổi tập huấn nhằm tăng cường hiệu quả khai thác Cơ sở dữ liệu Web of Science đã được Nhà trường trang bị. Thông qua tập huấn, đại diện của Clarivate Analytics đã cung cấp các hướng dẫn tiếp tục về cách thức khai thác Cơ sở dữ liệu Web of Science một cách tối ưu cũng như thông tin về các hỗ trợ từ Công ty cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Tôn Đức Thắng.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

DSC_1406.JPG

Tiến sĩ See Diu Seng giới thiệu về các kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu Web of Science

CPR03112.JPG

Những thông tin về các tính năng, công cụ hữu ích do Clarivate Analytics cung cấp được đại diện Công ty trình bày trong buổi tập huấn 

CPR03101.JPG

Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên Đại học Tôn Đức Thắng quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về cách khai thác cơ sở dữ liệu Web of Science 

DSC_1422.JPG

Đại diện Công ty Clarivate Analytics và các giảng viên, nghiên cứu viên chụp hình chung sau buổi tập huấn.