Tân sinh viên

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

Đăng ký Lớp tập huấn để được cấp quyền sử dụng Thư viện, thông tin cụ thể:

+ Địa điểm đăng ký: Tòa nhà Thư viện (tòa nhà G) – Tầng trệt

+ Thời gian đăng ký: Từ 19/7/2018 đến 13/8/2018

+ Thời gian tập huấn: Vui lòng xem lịch đăng ký (dự kiến từ 13/8/2018 đến 26/8/2018)

+ Thông tin liên hệ để nhận hỗ trợ:

  • Điện thoại: (028) 37 755 057
  • Email: thuvien@tdt.edu.vn