Hướng dẫn & Đào tạo kiến thức thông tin

3-2.thumbnailjpg.jpgThư viện xây dựng chương trình hướng dẫn & đào tạo kiến thức thông tin cho Cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng nhằm mục đích giúp người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng thư viện và sử dụng thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm tin khi sử dụng các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như trên mạng internet.

Chương trình được thiết kế gồm 02 nội dung chính

  • Hướng dẫn sử dụng Thư viện;
  • Đào tạo kiến thức thông tin.