In ấn-Scan-Photocopy

Máy in đa chức năng (in/photocopy/scan) sẵn sàng phục vụ người sử dụng tại khu vực Print Station tầng 1 và 4 của Tòa nhà thư viện. Người sử dụng tự thực hiện giao dịch thông qua phần mềm, có sự quản lý về số lượng được phép nhân bản.

Hướng dẫn sử dụng

Liên hệ

Vị trí
Chuyên viên phụ trách Hình đại diện

Lầu 4

Nguyễn Thị Thùy Dương
Quầy Thông tin, Lầu 4
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 214
Email: nguyenthithuyduong@tdtu.edu.vn

Nhung.jpg

Lầu 1

Trần Mi Tho Na
Quầy Dịch vụ, Lầu 1
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 211
Email: tranmithona@tdtu.edu.vn

Truong.jpg