Không gian nghiên cứu

Không gian nghiên cứu (Research Zone) của Thư viện truyền cảm hứng cung cấp các tiện nghi, công cụ và sự hỗ trợ đa dạng liên quan đến toàn bộ quy trình nghiên cứu và xuất bản học thuật), bao gồm các không gian nghiên cứu yên tĩnh cá nhân hóa, khu vực tương tác nhóm, thảo luận, kho tài liệu nghiên cứu, các máy tính phục vụ cho các mục đích chạy ứng dụng/thực nghiệm cho các nghiên cứu cụ thể.

Không gian nghiên cứu nhằm:

  • Cung cấp một môi trường học thuật với nhiều tiện ích, công cụ và các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và công bố khoa học.
  • Cung cấp không gian để sinh viên và giảng viên chia sẻ, thảo luận học thuật; giảng viên hướng dẫn giảng viên nghiên cứu khoa học;
  • Cung cấp không gian để các nhà nghiên cứu thảo luận, trình bày và trao đổi học thuật;
  • Khơi gợi ý tưởng thông qua  hệ thống tài nguyên học thuật , danh mục các đề tài  đã được nghiên cứu theo lĩnh vực…

Xem thêm Bộ hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại đây.