Phòng học nhóm / Khu vực học nhóm

Số lượng phòng

03

Vị trí

Lầu  2

Mục đích sử dụng

Thảo luận nhóm phục vụ cho mục đích học tập

Số lượng chỗ ngồi

05-09 người

Thời gian sử dụng

02 giờ/lượt, được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Trang thiết bị hỗ trợ

Bàn, ghế, bảng viết dạng kính, truy cập wireless 

Hướng dẫn sử dụng

 • B1. Vào mục ‘Đặt phòng” từ Cổng thông tin thư viện
 • B2. Đăng nhập bằng tài khoản Cổng Thông tin sinh viên/giảng viên, viên chức.
 • B3. Chọn và đặt phòng theo yêu cầu
 • B4. Điền đầy đủ thông tin vào form yêu cầu
 • B5. Xem kết quả đặt phòng sau 10 phút
 • B6. Đến trực tiếp phòng đã đăng ký và thực hiện các thủ tục:
  + Quét thẻ tại thiết bị Access Control để ghi nhận bắt đầu sử dụng phòng/khu vực     
  + Sử dụng phòng đúng quy định
 • B7. Liên hệ chuyên viên thư viện tại tầng đang sử dụng phòng để kết thúc phiên sử dụng

Tài liệu hướng dẫn

Lưu ý

 • Kết quả đặt phòng sẽ bị hủy trong trường hợp người đặt đến trễ trên 10 phút so với thời gian đăng ký
 • Người sử dụng có thể tự hủy kết quả đăng ký trên giao diện đặt phòng hoặc bằng cách thông báo cho cán bộ phụ trách thông qua email hoặc điện thoại
 • Thời gian sử dụng sẽ được tính bằng thời gian kết thúc giao dịch trừ cho thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch thông qua Access Control
 • Để có thể đáp ứng đúng nhu cầu, người sử dụng vui lòng đăng ký sớm cho Thư viện

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

Trương Thị Thanh Ngân
Quầy Đa phương tiện, Lầu 2
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 212
Email: truongthithanhngan@tdtu.edu.vn