Phòng hội thảo

Số lượng phòng

01

Vị trí

Lầu 5

Mục đích sử dụng

Tổ chức các buổi seminar, workshop, hội thảo chuyên đề phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu

Số lượng chỗ ngồi

40 chỗ

Trang thiết bị hỗ trợ

Bàn ghế, Smart Tivi, CPU, Internet, bục phát biểu, microphone

Hướng dẫn sử dụng

Phòng Hội nghị trực tuyến được sử dụng khi nhận được sự chấp thuận của lãnh đạo Thư viện.

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

Phạm Huỳnh Quang Huy
Quầy Thông tin, Lầu 5
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 215
Email: phamhuynhquanghuy@tdtu.edu.vn