Phòng xem phim/Khu vực xem phim

PHÒNG XEM PHIM

Số lượng phòng

02

Vị trí

Lầu 2

Mục đích sử dụng

Xem phim phục vụ mục đích học tập và giải trí lành mạnh

Số lượng chỗ ngồi

05-08 chỗ

Thời gian sử dụng

02 giờ/lượt, được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Trang thiết bị hỗ trợ

Bàn ghế, Smart Tivi, CPU, Internet, Salon

Phí: 10000VND/giờ

KHU VỰC XEM PHIM

Số lượng

08 khu vực

Vị trí

Lầu 2

Mục đích sử dụng

Xem phim phục vụ mục đích học tập và giải trí lành mạnh

Số lượng chỗ ngồi

04 khu vực: 12 chỗ

04 khu vực: 02 chỗ

Thời gian sử dụng

02 giờ/lượt, được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Trang thiết bị hỗ trợ

Bàn ghế, Smart Tivi, CPU, Internet, Salon, Headphone

Phí: 10000VND/giờ

Hướng dẫn sử dụng

 • B1. Vào mục ‘Đặt phòng” từ Cổng thông tin thư viện
 • B2. Đăng nhập bằng tài khoản Cổng Thông tin sinh viên/giảng viên, viên chức
 • B3. Chọn và đặt phòng/khu vực theo yêu cầu
 • B4. Điền đầy đủ thông tin vào form yêu cầu
 • B5. Xem kết quả đặt phòng/khu vực sau 10 phút
 • B6. Đến trực tiếp phòng/khu vực đã đăng ký và thực hiện các thủ tục:
  + Quét thẻ tại thiết bị Access Control để ghi nhận bắt đầu sử dụng phòng/khu vực
  + Sử dụng phòng/khu vực đúng quy định
 • B7. Liên hệ chuyên viên thư viện tại tầng đang sử dụng phòng để kết thúc phiên sử dụng.

  Tài liệu hướng dẫn

Danh mục phim đang được phục vụ tại Thư viện

Lưu ý

 • Kết quả đặt phòng sẽ bị hủy trong trường hợp người đặt đến trễ trên 10 phút so với thời gian đăng ký
 • Người sử dụng có thể tự hủy kết quả đăng ký trên giao diện đặt phòng hoặc bằng cách thông báo cho cán bộ phụ trách thông qua email hoặc điện thoại
 • Thời gian sử dụng sẽ được tính bằng thời gian kết thúc giao dịch trừ cho thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch thông qua Access Control
 • Để có thể đáp ứng đúng nhu cầu, người sử dụng vui lòng đăng ký sớm cho Thư viện
 • Người sử dụng vui lòng khởi động máy tính của khu vực xem phim trước khi quét thẻ để kích hoạt kết nối mạng.

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

Trương Thị Thanh Ngân
Quầy Đa phương tiện, Lầu 2
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 212
Email: truongthithanhngan@tdtu.edu.vn