Mượn liên thư viện trong nước

Là dịch vụ cho phép người sử dụng của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng đặt mượn tài liệu từ hệ thống các thư viện có liên kết đối với các tài nguyên chưa có tại Thư viện.

Thời gian mượn: 30 ngày, không gia hạn

Dịch vụ được cung cấp miễn phí đối với các trường hợp phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo chương trình, kế hoạch của Trường.

Bước 1: Điền thông tin vào Phiếu đăng ký mượn liên thư viện

Bước 2: Kiểm tra email phản hồi của Chuyên viên thư viện trong vòng 36 giờ

Bước 3: Nhận, trả tài liệu

  • Người mượn cần bảo quản tài liệu đã mượn và chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát, hư hỏng tài liệu.
  • Không được trao đổi tài liệu đã mượn với người khác.
  • Xem thời gian trả tài liệu để trả tài liệu đúng hạn.

 

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

nguyen-van-loi

Nguyễn Văn Lợi
Phòng tài nguyên, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217
Email: nguyenvanloi@tdtu.edu.vn