Ban Giám đốc

 PGS. TSKH. BÙI LOAN THÙY

 

Phụ trách Thư viện
Văn phòng Ban giám đốc, Lầu 6
Điện thoại nội bộ: 216

 

ThS. NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

 

Trợ lý Giám đốc
Văn phòng Phòng dịch vụ thông tin, Lầu 6
Điện thoại nội bộ: 218