Nội quy Thư viện

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 
 1. Cộng đồng người sử dụng Thư viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng (viết tắt là Thư viện) là những người đang làm việc, đã tốt nghiệp và đang học tập tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (gọi chung là người sử dụng);
 2. Các cá nhân không thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng có nhu cầu sử dụng Thư viện cho mục đích nghiên cứu phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 3. Thẻ sử dụng Thư viện được tích hợp trong Thẻ Cán bộ, giảng viên, viên chức, Thẻ học viên và Thẻ sinh viên; Tài khoản sử dụng Cổng thông tin Thư viện được tích hợp trong tài khoản sử dụng Cổng thông tin của Trường;
 4. Để được kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện, người sử dụng phải tham gia lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện.

2. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN

 
2.1. Quy định về sử dụng tài nguyên thông tin của Thư viện
 1. Tài nguyên thông tin của Thư viện trong văn bản này được hiểu là các tài liệu dạng in, dạng số và dạng điện tử được phục vụ tại Thư viện và trên Cổng thông tin Thư viện;
 2. Người sử dụng có quyền truy cập và khai thác nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện theo chính sách và hướng dẫn của Thư viện để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh;
 3. Tài liệu dạng in được phục vụ thông qua 02 chính sách là tài liệu đọc tại Thư viện và tài liệu cho mượn về;
 4. Người sử dụng có trách nhiệm trả tài liệu đúng hạn cho Thư viện, cung cấp các thông tin phản hồi về chất lượng tài liệu để Thư viện có giải pháp khắc phục kịp thời;
 5. Người sử dụng có trách nhiệm bảo quản tài liệu của Thư viện, các trường hợp làm mất, gây hư hỏng,...phải bồi thường theo quy định của Thư viện;
 6. Tài liệu dạng số và điện tử được phục vụ trong hệ thống mạng nội bộ của Trường, các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu;
 7. Tài nguyên thông tin của Thư viện phục vụ theo đúng các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các qui định khác có liên quan.
2.2. Quy định về sử dụng dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện
 1. Dịch vụ và trang thiết bị phải được sử dụng đúng với các thủ tục và hướng dẫn của Thư viện;
 2. Đối với các dịch vụ có thu phí, người sử dụng phải thanh toán phí theo biểu phí và chính sách thanh toán hiện hành của Thư viện;
 3. Các trang thiết bị của Thư viện (máy tính, wifi, tivi,...) phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh được Thư viện cho phép;
 4. Phải có ý thức bảo vệ trang thiết bị của Thư viện, báo ngay cho Nhân viên thư viện khi mất mát, hư hỏng để kịp thời xử lý.
2.3. Quy định về quyền và trách nhiệm của người sử dụng và Thư viện

2.3.1. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

a. Quyền lợi của người sử dụng

 • Được kích hoạt tài khoản sử dụng Thư viện được quy định tại khoản c điều 1 trong Nội quy này;
 • Được sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện;
 • Tham gia các sự kiện, chương trình do Thư viện tổ chức;
 • Đề nghị các yêu cầu cải thiện cho các hoạt động của Thư viện.

b. Trách nhiệm của người sử dụng

 • Sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và các trang thiết bị của Thư viện theo đúng chính sách, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện;
 • Để túi xách, vật dụng cá nhân đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân;
 • Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện, lịch sự trong giao tiếp, sử dụng điện thoại đúng nơi quy định, mặc trang phục theo quy định của Trường;
 • Giữ gìn vệ sinh và mỹ quan trong Thư viện, bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp ghế ngay ngắn sau khi sử dụng;
 • Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Thư viện;
 • Trao đổi, thảo luận nhóm trong các khu vực được phép (phòng học nhóm, phòng thuyết trình, phòng xem phim,...)
 • Khi mất Thẻ thư viện hoặc quên thông tin tài khoản sử dụng Cổng thông tin Thư viện, người sử dụng liên hệ với Thư viện để được hướng dẫn.

2.3.2. Quyền và trách nhiệm của Thư viện

a. Quyền hạn của Thư viện

Lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm nội quy, các qui định, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện và đề xuất Phòng CTHS-SV, Phòng TT, PC&AN xử lý theo quy định của Trường.

b. Trách nhiệm của Thư viện

 • Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ chất lượng, phù hợp với các đối tượng người sử dụng;
 • Không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn;
 • Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, thực hiện các dịch vụ theo đúng các thủ tục và hướng dẫn đã ban hành;
 • Tuân thủ các quy định trong bảng mô tả công việc của Thư viện;
 • Chấp hành các qui định về đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

3. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY

 
3.1. Các hành vi bị nghiêm cấm tại Thư viện
 1. Mang sách đọc tại Thư viện ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;
 2. Mang sách mượn về nhà ra khỏi phạm vi cho phép của Thư viện khi chưa thực hiện thủ tục mượn về thành công;
 3. Cho người khác mượn Thẻ thư viện, cung cấp thông tin tài khoản sử dụng Thư viện cho người khác;
 4. Mượn tài liệu về nhà quá hạn trên 03 lần/năm học;
 5. Đăng ký sử dụng các khu vực cần đặt chỗ của Thư viện nhưng không sử dụng và không có các phản hồi phù hợp cho Thư viện trên 02 lần/năm học
 6. Mang đồ ăn, nước uống vào Thư viện, gác chân lên bàn, ghế;
 7. Có các hành động phản cảm, thiếu văn minh, gây ồn ào, mất trật tự, ngủ trong Thư viện;
 8. Không có ý thức bảo vệ tài sản của Thư viện (viết, vẽ lên bàn ghế, thiết bị của Thư viện; ghi chú lên tài liệu của Thư viện; sao chép tài liệu của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;...)
 9. Tự ý điều chỉnh các trang thiết bị của Thư viện khi chưa được phép;
 10. Sử dụng Thư viện không đúng với chính sách, thủ tục và hướng dẫn đã ban hành;
 11. Có các phát ngôn gây tổn hại đến uy tín của Nhà trường, của Thư viện cũng như ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng người sử dụng Thư viện;
 12. Mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện, hút thuốc lá trong Thư viện;
 13. Tự ý cài đặt các chương trình vào máy tính của Thư viện khi chưa được sự đồng ý của Thư viện;
 14. Truy cập vào website có nội dung bị nghiêm cấm, truyền đi những thông tin có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia, hoặc có hành vi phá hoại hệ thống mạng của Thư viện.
3.2. Xử lý các hành vi vi phạm
 1. Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 03 tháng khi vi phạm khoản a, b, c, d, e, f và g thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này;
 2. Khóa thẻ và tài khoản sử dụng Thư viện trong vòng 06 tháng khi vi phạm khoản h, i, j, k, l và m thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này;
 3. Vi phạm khoản n thuộc mục 3.1 trong điều 3 của Nội quy này thì tùy vào mức độ nghiêm trọng, Thư viện sẽ chuyển Phòng CTHS-SV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Nhà trường
 4. Các trường hợp gây hư hỏng, làm mất tài sản của Thư viện phải bồi thường theo biểu phí các dịch vụ của Thư viện và giá trị của tài sản tại thời điểm hiện tại;
 5. Các trường hợp vi phạm những điều bị nghiêm cấm tại Thư viện ngoài việc bị xử lý theo mục a, b của điều khoản này, Thư viện chuyển Phòng CTHS-SV xử lý kỷ luật theo Qui chế công tác sinh viên hiện hành của Nhà trường.