Tri ân

Thư viện truyền cảm hứng của Đại học Tôn Đức Thắng xin tri ân các tổ chức/cá nhân đã tài trợ/vận động tài trợ sách, chia sẻ tài nguyên thông tin,… góp phần cho sự phát triển của Thư viện.