Hướng dẫn cần thiết

Chào mừng người sử dụng đến với Thư viện Truyền Cảm Hứng - Đại học Tôn Đức Thắng, một thư viện hiện đại, năng động, đáp ứng các nhu cầu thông tin, giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Cộng đồng trên 20.000 người là sinh viên, giảng viên và nhân viên trong Trường.

Chúng tôi tự hào với việc tạo ra môi trường học tập chung lý tưởng trong thư viện như là một cổng kiến thức toàn diện và hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu, phong cách học tập khác nhau, bao gồm truy cập thông tin điện tử, hoạt động nhóm, nghiên cứu yên tĩnh, kể cả giao tiếp xã hội và ăn uống giải khát. Sự sẵn có của nguồn tài nguyên thông tin phong phú; các dịch vụ hỗ trợ tối đa cho người sử dụng trong việc tiếp cận, đánh giá và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin; thiết kế - bố trí không gian học tập phối hợp năng động và các tiện ích trong thư viện… đảm bảo cơ hội tự học, nghiên cứu độc lập của người học; tăng cường tương tác tự nhiên giữa sinh viên với giảng viên và giữa sinh viên với nhau.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ và tăng cường hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho chương trình đào tạo chính thức và theo đuổi việc học tập suốt đời của cộng đồng sử dụng Thư viện Trường; hướng tới thỏa mãn, đáp ứng, định hướng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiện tại và tương lai của cộng đồng người sử dụng….Hân hoan chào đón các bạn trở thành thành viên của Cộng đồng sử dụng TVĐHTĐT và hãy để chúng tôi được đồng hành, chia sẻ với bạn.

Thẻ thư viện

 • Là thẻ sinh viên, thẻ học viên, thẻ giảng viên và viên chức do Trường đại học Tôn Đức Thắng cấp.
 • Nếu bạn chưa có thẻ, xin vui lòng liên hệ:

  Đối với sinh viên:

  Phòng CTHS-SV, Phòng A0003 (Cơ sở Tân Phong);
  Điện thoại: (028) 37 755 054; Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn

  Đối với học viên sau đại học:

  Phòng Sau đại học, Phòng B002 - Nhà B (Cơ sở Tân Phong);
  Điện thoại: (028) 37 755 059; Email: gradstudies@tdtu.edu.vn

  Đối với Giảng viên, viên chức:

  Thư viện truyền cảm hứng, Tòa nhà G (Cơ sở Tân Phong);
  Điện thoại: (028) 37 755 057; Email: thuvien@tdtu.edu.vn

Lưu ý: Trước khi kích hoạt thẻ, vui lòng tham gia tập huấn sử dụng Thư viện. Chi tiết tại ĐÂY.

Tài khoản Cổng Thông tin thư viện

 • Sử dụng cùng tài khoản với hệ thống thông tin sinh viên/cổng thông tin giảng viên/viên chức của Trường.
 • Bạn chưa có tài khoản Cổng Thông tin sinh viên/Cổng Thông tin giảng viên, viên chức? Vui lòng liên hệ:

  Đối với sinh viên:

  Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ, Phòng E0001;
  Điện thoại: (028) 2247.7215; Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn

  Đối với học viên sau đại học:

  Phòng Sau đại học, Phòng B002 - Nhà B (Cơ sở Tân Phong);
  Điện thoại: (028) 37 755 059; Email: gradstudies@tdtu.edu.vn

  Đối với giảng viên, viên chức:

  Thư viện truyền cảm hứng, Tòa nha G (Cơ sở Tân Phong);
  Điện thoại: (028) 37 755 057; Email: thuvien@tdtu.edu.vn

Thời gian hoạt động Thư viện

Lưu hành tài liệu

 • Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này.
 • Các dịch vụ chi tiết bao gồm: đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu, đặt mượn trước tài liệu.

Mượn liên thư viện

Là dịch vụ cho phép người sử dụng của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng yêu cầu tài liệu cần mượn tại các thư viện nằm trong mạng lưới liên kết của Thư viện Trường, gồm: TV1, TV2, TV3,….

Đề nghị bổ sung tài liệu

Là dịch vụ cung cấp kênh thông tin để bạn đọc có thể yêu cầu các tài liệu cần bổ sung cho Thư viện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu.

Hỗ trợ Giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu

Các dịch vụ hỗ trợ (Dạy/Học/Nghiên cứu) trong Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các dịch vụ và tiện ích được tổ chức và điều phối nhằm hỗ trợ và tăng cường hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho chương trình đào tạo chính thức và theo đuổi việc học tập suốt đời của cộng đồng sử dụng Thư viện Trường; hướng tới thỏa mãn, đáp ứng, định hướng  nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiện tại và tương lai của cộng đồng sử dụng Thư viện trường:

 • Dự trữ tài liệu cho môn học/Sử dụng tài liệu môn học;
 • Cán bộ liên lạc;
 • Cố vấn học tập;
 • Thông tin tài liệu theo chủ đề;
 • Hỗ trợ nghiên cứu;
 • Phát hành/Phân phối tài liệu.

Tham khảo & Thông tin

Là dịch vụ cung cấp các hỗ trợ thông qua việc trả lời các câu hỏi của bạn đọc, các hướng dẫn tại chỗ về việc định vị, sử dụng nguồn tài nguyên, dịch vụ và các tiện ích sẵn có; tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu gồm:

 • Câu hỏi thường gặp;
 • Hỏi cán bộ thư viện;
 • Hỗ trợ tìm kiếm thông tin;
 • Cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Hướng dẫn & Đào tạo kiến thức thông tin

Là dịch vụ cung cấp các hướng dẫn, chương trình đào tạo giúp cho người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng thư viện và sử dụng thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm tin khi sử dụng các công cụ tra cứu của Thư viện cũng như trên mạng internet; biết cách trích dẫn, tạo danh mục và quản lý hiệu quả tài liệu tham khảo.

Giới thiệu tài liệu mới

Là dịch vụ cung cấp các giới thiệu về tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện.

Tài liệu dạng in (giấy)

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu. Cụ thể:

 • Tầng trệt: Báo thường thức;
 • Tầng 1: Tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, tài liệu mới bổ sung, lịch sử Việt Nam, tài liệu nghiên cứu khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tầng 2: Tài liệu học ngôn ngữ;
 • Tầng 3: Tài liệu tiếng Việt, tài liệu ngoại văn;
 • Tầng 4: Tài liệu môn học, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khoa học;
 • Tầng 5: Kho vật liệu mẫu;
 • Tầng 6: Tài liệu phục vụ hạn chế.

Tài liệu số

Tài liệu số gồm các tài liệu thuộc sở hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học…Các tài liệu số được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.

Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu thuê quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Bên cạnh đó, Thư viện cũng tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. Các tài liệu điện tử được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.

Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, bản đồ được thể hiện dưới dạng in, CD, VCD, các bộ sưu tập đa phương tiên,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng trên Cổng Thông tin Thư viện và/hoặc tại các tầng lầu.

Tài liệu môn học

Tài liệu môn học là bộ sưu tập được xây dựng trên chương trình đào tạo chi tiết của từng môn học cụ thể kết hợp với yêu cầu từ giảng viên phụ trách môn học. Tài liệu môn học dạng in được tổ chức thành kho riêng đặt tại Tầng 4, và được tập hợp thành cơ sở dữ liệu với một hệ thống tra cứu chuyên biệt hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu theo một lớp học cụ thể (theo môn học và theo giảng viên hướng dẫn).

Sản phẩm khoa học TDTU

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng...

Khu vực chức năng các tầng thư viện

khu-vuc-hoc-qua-dem.jpg

Khu vực học qua đêm

Phục vụ nhu cầu tự học của sinh viên ngoài thời gian phục vụ của Thư viện chính với sức chứa khoảng 1,000 chỗ ngồi

Chi tiết
khu-vuc-giu-do.jpg

Khu vực giữ đồ

Phục vụ nhu cầu cất giữ vật dụng cá nhân không được phép mang vào thư viện

Chi tiết
Khu vực nhận trả tài sản thất lạc

Khu vực nhận trả tài sản thất lạc

Các vật dụng cá nhân, sách vở sẽ được cất giữ tại khu vực này.

Chi tiết
phong-truyen-thong.jpg

Phòng truyền thống

Nơi trưng bày, giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Trường

Chi tiết
tram-tra-sach-tu-dong.jpg

Trạm trả sách tự động

Phục vụ 24/7 nhu cầu trả sách thông qua máy nhận trả sách tự động

Chi tiết
khu-trien-lam.jpg

Sảnh triển lãm

Nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm của các đơn vị thuộc Trường

Chi tiết
khu-vuc-doc-bao.jpg

Khu vực đọc báo

Phục vụ nhu cầu đọc báo
thường thức dạng in

Chi tiết
khu-vuc-cafe.jpg

Khu vực Café

Phục vụ đồ uống và các loại thức ăn nhanh cho người sử dụng

Chi tiết
truy-cap-nhanh.jpg

Truy cập nhanh

Phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh đến các nguồn tài nguyên của Thư viện và Trường

Chi tiết
bang-thong-bao.jpg

Bảng thông báo

Kênh thông tin chính thức của Thư viện

Chi tiết
quay-dich-vu.jpg

Quầy dịch vụ

Điểm liên lạc đầu tiên và cuối cùng của người sử dụng thư viện

Chi tiết
kho-tai-lieu-dac-biet.jpg

Kho tài liệu tham khảo

Phục vụ nhu cầu tra cứu bộ sưu tập tài liệu tham khảo

Chi tiết
khu-vuc-tap-chi.jpg

Khu vực tạp chí

Cung cấp 224 nhan đề tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc các lĩnh vực nghiên cứu

Chi tiết
khu-vuc-trung-bay-sach-moi.jpg

Khu vực trưng bày sách mới

Nơi trưng bày, giới thiệu sách mới đến bạn đọc

Chi tiết
khu-vuc-may-tinh.jpg

Khu vực máy tính

40 máy tính cá nhân sẵn sàng phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin và thực hành Microsoft Office

Chi tiết
kho-tai-lieu-dac-biet.jpg

Kho tài liệu đặc biệt

Nơi trưng bày, giới thiệu các tài liệu đặc biệt của Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chi tiết
tram-muon-sach-tu-dong.jpg

Trạm mượn sách tự động

Phục vụ nhu cầu mượn tài liệu thông qua máy mượn sách tự động

Chi tiết
Print Station

Khu vực in ấn

Phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn, photocopy, scan tài liệu

Chi tiết
quay-da-phuong-tien.jpg

Quầy đa phương tiện

Nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc sử dụng tài liệu đa phương tiện, sách học ngoại ngữ…

Chi tiết
kho-tai-lieu-da-phuong-tien.jpg

Kho tài liệu đa phương tiện

Bao gồm các bộ sưu tập CD, VCD, DVD phục vụ nhu cầu học ngoại ngữ, xem phim, nghe nhạc…

Chi tiết
kho-sach-hoc-ngon-ngu.jpg

Kho sách học ngôn ngữ

Bao gồm các tài liệu phục vụ nhu cầu học ngôn ngữ

Chi tiết
phong-hoc-nhom.jpg

Phòng học nhóm

Phục vụ nhu cầu thảo luận nhóm cho mục đích học tập

Chi tiết
phong-xem-phim.jpg

Phòng xem phim

Phục vụ nhu cầu xem phim cho mục đích học tập và giải trí lành mạnh

Chi tiết
khu-vuc-may-tinh.jpg

Khu vực máy tính

62 máy tính sẵn sàng phục vụ nhu cầu xem tài liệu đa phương tiện

Chi tiết
quay-thong-tin.jpg

Quầy Thông tin

Nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, không gian và trang thiết bị tại Tầng 3

Chi tiết
kho-sach-tieng-viet.jpg

Kho sách tiếng Việt

Gồm 22.000 tài liệu tiếng Việt phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu

Chi tiết
kho-sach-ngoai-van.jpg

Kho sách ngoại văn

Gồm 15.000 tài liệu ngoại văn phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu

Chi tiết
phong-thuyet-trinh.jpg

Phòng thuyết trình

04 phòng sẵn sàng phục vụ nhu cầu thuyết trình cho mục đích giảng dạy và học tập

Chi tiết
khu-vuc-may-tinh.jpg

Khu vực máy tính

30 máy tính cá nhân sẵn sàng phục vụ nhu cầu khai thác tài liệu và thực hành các phần mềm chuyên dụng

Chi tiết
quay-thong-tin.jpg

Quầy Thông tin

Nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, không gian và trang thiết bị tại Tầng 4

Chi tiết
kho-tai-lieu-mon-hoc.jpg

Kho tài liệu môn học

Bao gồm các tài liệu đọc theo môn học và tài liệu dự trữ theo yêu cầu của giảng viên

Chi tiết
kho-khoa-luan-luan-van-luan-an.jpg

Kho khóa luận/luận văn/luận án

Bao gồm các khóa luận/đồ án, luận văn, luận án… thuộc sở hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng

Chi tiết
phong-nghien-cuu-ca-nhan.jpg

Phòng nghiên cứu cá nhân

08 phòng nghiên cứu cá nhân sẵn sàng phục vụ nhu cầu sử dụng không gian riêng tư để tiến hành nghiên cứu

Chi tiết
phong-nghien-cuu-ca-nhan.jpg

Không gian nghiên cứu

Bao gồm các không gian nghiên cứu yên tĩnh cá nhân hóa, hệ thống máy tính chạy thực nghiệm,...

Chi tiết
khu-vuc-may-tinh.jpg

Khu vực máy tính

36 máy tính cá nhân sẵn sàng phục vụ nhu cầu khai thác tài liệu và thực hành các phần mềm chuyên dụng

Chi tiết
khu-vuc-in-an.jpg

Khu vực in ấn

Phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn, photocopy, scan tài liệu

Chi tiết
quay-thong-tin.jpg

Quầy Thông tin

Nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, không gian và trang thiết bị tại Tầng 5

Chi tiết
phong-thuyet-trinh.jpg

Phòng thuyết trình

05 phòng sẵn sàng phục vụ nhu cầu thuyết trình cho mục đích giảng dạy và học tập

Chi tiết
khu-vuc-hoc-nhom.jpg

Khu vực học nhóm

Phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính theo nhóm

Chi tiết
kho-tai-lieu-dia-ly.jpg

Kho vật liệu mẫu

Bao gồm các mẫu vật liệu, màu sắc về thiết kế, nội thất

Chi tiết
khu-vuc-ban-do.jpg

Khu vực bản đồ

Bao gồm các loại bản đồ phục vụ nhu cầu nghiên cứu về địa lý, lịch sử của Việt Nam và thế giới

Chi tiết
phong-hoi-thao.jpg

Phòng hội thảo

Phục vụ nhu cầu tổ chức các buổi seminar, workshop, hội thảo chuyên đề

Chi tiết
khu-vuc-truyen-thong-sang-tao.jpg

Khu vực phòng thu - Studio

Phục vụ nhu cầu tạo các sản phẩm dưới dạng video, bản tin, bài giảng trực tuyến…

Chi tiết