Kho khóa luận/luận văn/luận án

  • Kho khóa luận/luận văn/luận án: bao gồm các khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc sở hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu.
  • Số lượng: gồm 21.000 khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học…được sắp xếp theo từng Khoa. Thư viện không ngừng phát triển vốn tài liệu này thông qua hình thức nhận nộp lưu chiểu từ các Khoa.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư viện
  • Hướng dẫn sử dụng:
    • B.1: Tra cứu và chọn tài liệu trong kho theo nhu cầu
    • B.2: Sử dụng tài liệu tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
    • B.3: Trả tài liệu sử dụng xong tại Xe trả sách

Hình ảnh hoạt động