Kho sách học ngôn ngữ

  • Kho sách học ngôn ngữ: bao gồm các tài liệu phục vụ nhu cầu học ngôn ngữ , đặc biệt là tiếng Anh; với không gian và tiện ích đi kèm  nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học ngoại ngữ đạt được hiệu quả cao
  • Số lượng: 6.500 tài liệu phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ theo các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL. Bên cạnh các tài liệu đã có, Thư viện không ngừng phát triển vốn tài liệu này cả về chất lượng và số lượng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại chỗ và cho mượn về

Hình ảnh hoạt động