Kho tài liệu tham khảo

  • Kho tài liệu tham khảo bao gồm  bách khoa toàn thư, từ điển, sổ tay, niên giám,...phục vụ nhu cầu tra cứu của người sử dụng
  • Số lượng tài liệu tham  khảo: hơn 1.500 tài liệu. Vốn tài liệu tham khảo được cập nhật và bổ sung thường xuyên theo nhu cầu của bạn đọc
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại thư viện

Hướng dẫn sử dụng

  • B1: Tra cứu và chọn tài liệu theo nhu cầu
  • B2: Sử dụng tài liệu tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
  • B3: Trả tài liệu sử dụng xong tại Bàn trả sách

Hình ảnh hoạt động