Khu vực đọc báo

  • Khu vực đọc báo là nơi phục vụ nhu cầu đọc báo thường thức dạng in với 12 nhan đề
  • Thời gian phục vụ: theo thời gian phục vụ của Thư viện
  • Cách thức phục vụ: sử dụng tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện

Hình ảnh hoạt động

bao1.jpg