Khu vực học nhóm

 • Khu vực học nhóm: cung cấp không gian, trang thiết bị phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính theo nhóm cho các mục đích như thực hành các phần mềm chuyên dụng cho khoa Mỹ thuật công nghiệp; tìm kiếm, khai thác các tài liệu trong và ngoài trường,...
 • Số lượng: 04 cụm nhóm 05 người, 04 cụm nhóm 04 người và 16 cụm nhóm 02 người được trang bị máy tính, Internet
 • Chính sách sử dụng
Vị trí Số lượng Thời gian mượn Mục đích sử dụng ưu tiên Gia hạn

Tầng 5

Máy tính sử dụng nhóm:
-4 máy nhóm 5 người
-4 máy nhóm 4 người
-16 máy nhóm 2 người

120 phút /lượt

Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện; thực hành các phần mềm chuyên dụng

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

 

Phí sử dụng: Máy tính sử dụng nhóm (từ 02 trở lên): 5.000 VNĐ/giờ

 • Hướng dẫn sử dụng:
  • B.1: Tìm máy tính theo đúng nhu cầu
  • B.2: Xem hiện trạng máy tính: rỗi/bận
  • B.3: Đăng nhập tài khoản sử dụng
  • B.4: Đăng xuất khi kết thúc phiên sử dụng