Khu vực tạp chí

  • Khu vực tạp chí: bao gồm 224 nhan đề tạp chí khoa học chuyên ngành tiếng Việt và ngoại văn, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người sử dụng
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại chỗ

Hướng dẫn sử dụng

  • B1: Tra cứu và chọn tạp chí
  • B2: Sử dụng tạp chí tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
  • B3: Trả tạp chí sử dụng xong tại Bàn trả tạp chí

Hình ảnh hoạt động