Khu vực trưng bày sách mới

  • Khu vực trưng bày sách mới: nơi trưng bày, giới thiệu sách mới đến bạn đọc. Để thu hút người đọc, Thư viện đã thiết kế và in ấn bookmark chứa nội dung giới thiệu về tài liệu đính kèm cho từng quyển sách. Các nội dung giới thiệu về tài liệu được biên tập trên Website của Thư viện để người dùng có thể tiếp cận sách mới thông qua kênh này.
  • Số lượng: 224 tài liệu được trưng bày, giới thiệu hàng tháng
  • Hình thức phục vụ: đọc tại chỗ

Hướng dẫn sử dụng

  • B1: Chọn tài liệu trực tiếp trên kệ trưng bày
  • B2: Sử dụng tài liệu tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
  • B3: Trả tài liệu sử dụng xong tại Bàn trả tài liệu

Hình ảnh hoạt động