Quầy Thông tin

Quầy Thông tin là nơi tư vấn và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tại tầng 4 bao gồm kho tài liệu theo môn học, kho khóa luận/đồ án/luận văn, phòng nghiên cứu cá nhân, máy tính, in ấn/photocopy/scan tài liệu…

Liên hệ

Nhân viên phụ trách Hình

Nguyễn Thị Thùy Dương
Quầy Thông tin, Lầu 4
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 214
Email: nguyenthithuyduong@tdtu.edu.vn