Sảnh triển lãm

  • Sảnh triểm lãm là nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm của các đơn vị thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Cách thức sử dụng: nơi trưng bày, triển lãm các tác phẩm của các đơn vị. Thời điểm không có triển lãm sẽ là nơi giao lưu, trao đổi giữa bạn đọc với nhau.
  • Cách thức phục vụ: theo các yêu cầu cụ thể
  • Điều kiện sử dụng: gửi yêu cầu cho Thư viện trước khi bắt đầu triển lãm ít nhất 01 tuần

Hình ảnh hoạt động

3.jpg