Tài nguyên

Tài liệu giấy

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu.


Tài liệu số

Tài liệu số gồm các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Trường đại học Tôn Đức Thắng như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học…Các tài liệu số được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.


Tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu thuê quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Bên cạnh đó, Thư viện cũng tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. Các tài liệu điện tử được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.


Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, bản đồ được thể hiện dưới dạng in, CD, VCD, các bộ sưu tập đa phương tiên,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng trên Cổng Thông tin Thư viện và/hoặc tại các tầng lầu. 


Tài liệu môn học

Tài liệu môn học là bộ sưu tập được xây dựng trên chương trình đào tạo chi tiết của từng môn học cụ thể kết hợp với yêu cầu từ giảng viên phụ trách môn học. Tài liệu môn học dạng in được tổ chức thành kho riêng đặt tại Tầng 4, và được tập hợp thành cơ sở dữ liệu với một hệ thống tra cứu chuyên biệt hỗ trợ người dạy và người học trong quá trình khai thác tài liệu theo một lớp học cụ thể (theo môn học và theo giảng viên hướng dẫn).


Sản phẩm khoa học của TDTU

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng...


Dữ liệu Kinh tế - Tài chính Việt Nam

Dữ liệu Kinh tế - Tài chính Việt Nam là bộ dữ liệu về quản lý, tài chính và kế toán, được xây dựng bởi Trường đại học Tôn Đức Thắng phục vụ cho sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên... 


Tài nguyên giáo dục mở

Tài nguyên giáo dục truy cập mở của trường ĐH Tôn Đức Thắng bao gồm các dạng tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong nhà trường được xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở. Bản chất của loại tài liệu này cho phép việc nhân bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp.