Chương trình phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên

Chiều ngày 08/11/2018, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức chương trình Phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên với chủ đề: "Khai thác hiệu quả Thư viện phục vụ nghiên cứu khoa học trong sinh viên", chương trình đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Trong chương trình ThS. Tô Sanya Minh Kha đã thông tin chi tiết đến các bạn sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu hiện đang có tại Thư viện; hướng dẫn các bạn sinh viên các khai thác tài nguyên và dịch vụ tại Thư viện phục vụ hiệu quả cho mục đích nghiên cứu của bản thân.

Chương trình cũng góp phần phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích năng lực nghiên cứu tiềm ẩn trong mỗi sinh viên, kết nối các sinh viên có sở thích và nhu cầu nghiên cứu với các nhà khoa học của Trường, đồng thời giúp các bạn sinh viên khai thác hiệu quả Thư viện.

Một số hình ảnh của chương trình:

1.png

Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia 

2.png

ThS. Tô Sanya Minh Kha chia sẻ thông tin về dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu của Thư viện

5.png

ThS. Tô Sanya Minh Kha chia sẻ thông tin về dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu của Thư viện