Thông báo về việc Hướng dẫn học sinh sinh viên liên hệ với Trường trong thời gian tạm dừng học tập trung

Nhằm đảm bảo toàn thể người học tại TDTU nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các Khoa và các đơn vị chức năng trong thời gian tạm dừng học tập tại Trường trước dịch bệnh COVID-19; đồng thời, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh sinh viên (HSSV) trong giao tiếp và liên hệ công việc, Nhà trường khuyến khích HSSV sử dụng các hình thức gián tiếp như: email, điện thoại, nộp đơn trực tuyến khi có nhu cầu.

Trong trường hợp cần thiết phải đến làm việc trực tiếp tại Trường, HSSV cần thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký lịch tư vấn và gặp trực tiếp các đơn vị chức năng của Trường qua đường dẫn: https://forms.gle/dt7k8128eLnnjxDx9 trước thời gian cần liên hệ ít nhất một ngày làm việc

2. Khai báo đầy đủ và chính xác thông tin y tế và lịch trình di chuyển trên hệ thống thông tin sinh viên.

Sau khi thực hiện các bước trên, HSSV vui lòng theo dõi email sinh viên để biết thời gian và địa điểm cụ thể.

Các công việc tư vấn khác, HSSV liên hệ Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo số điện thoại hotline: 028. 224 77215

Lưu ý: Đề nghị toàn thể HSSV thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện đúng các khuyến nghị về việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế.