Thư viện Truyền cảm hứng trong giai đoạn phòng dịch

Question: Thư viện có mở cửa phục vụ trong thời gian phòng dịch Covid - 19 không?

Answer: Thư viện ngưng phục vụ theo thời gian phòng chống dịch của trường. Sinh viên/Học viên vui lòng cập nhật thông báo mới nhất trên website Thư viện.

Question: Sinh viên/Học viên có thể liên hệ với Thư viện thông qua các hình thức nào khi có nhu cầu cần hỗ trợ?

Answer: Sinh viên/Học viên có thể liên hệ với Thư viện thông qua các hình thức như: Email cho Thư viện (thuvien@tdtu.edu.vn), Chat với cán bộ Thư viện (Chat with us), Chat thông qua Fanpage của Thư viện (Facebook), Điện thoại cho Thư viện (84-028) 37 755 057).

Question: Sinh viên/Học viên có nhu cầu đến trực tiếp Thư viện để giải quyết các thủ tục hành chính cần phải làm gì?

Answer: Sinh viên/Học viên có nhu cầu đến trực tiếp Thư viện để giải quyết các thủ tục hành chính cần thực hiện nghiêm túc các bước theo hướng dẫn tại ĐÂY.

Question: Sinh viên/Học viên có nhu cầu đọc tài liệu trực tuyến tại nhà cần phải làm gì?

Answer: Thư viện hiện đang hỗ trợ Sinh viên/Học viên đọc tài liệu trực tuyến tại nhà đối với những tài liệu được yêu cầu từ Giảng viên. Sinh viên có thể tham khảo danh sách tài liệu được yêu cầu từ Giảng viên TẠI ĐÂY (vui lòng đăng nhập bằng mail TDTU để xem được Danh mục)

Question: Sinh viên/Học viên có thể tìm hiểu những thông tin sâu hơn về Covid-19 ở đâu?

Answer: Sinh viên/Học viên có thể tham khảo thông tin về Covid-19 tại 2 trang web sau: Trang web 1; Trang web 2.Question: Does Library open in the period of Covid-19 epidemic prevention?

Answer: Library do not support the face-to-face activities in the period of Covid-19 epidemic prevention. Students please follow announcements on Library website.

Question: How can students contact Library in this time?

Answer: Students can contact Library via: Email (library@tdtu.edu.vn), Chat with Librarian (Chat with us)

Question: What do students need to do when they really want to have a face-to-face converstion?

Answer: Students MUST follow these steps in case students really need to have a face-to-face conversation. HERE

Question: What do students need to do when they want to read e-books at home?

Answer: Library will support students read e-books at from only if that e-books are requested by lecturers. List of materials requested by lecturers can be found HERE.(Log-in by TDTU account is requested to read the list of online materials)

Question: Which resources could students find out more about Covid-19?

Answer: Student can visit 2 following websites: Website 1; Website 2.