Dịch vụ

3-2.thumbnailjpg.jpgThư viện truyền cảm hứng - Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thông tin, giảng dạy, học tập và nghiên cứu của toàn thể cộng đồng trên 20.000 người là sinh viên, giảng viên và nhân viên của Trường. Các dịch vụ của Thư viện được thiết kế theo mô hình của các thư viện thuộc các trường đại học nằm trong Top 100 thế giới nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên được Nhà trường trang bị tại Thư viện.

Các nhóm dịch vụ được triển khai được triển khai tại Thư viện Truyền cảm hứng:

  • Lưu hành tài liệu
  • Mượn liên thư viện
  • Đề nghị bổ sung tài liệu
  • Hỗ trợ Giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu
  • Tham khảo & Thông tin
  • Cung cấp  không gian & Tiện ích
  • Hướng dẫn & Đào tạo kiến thức thông tin
  • Giới thiệu tài liệu mới
  • Tư vấn và hỗ trợ sự cố máy tính tại Thư viện
  • Dịch vụ Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế