Tài liệu nghe nhìn

   

Tài liệu nghe nhìn bao gồm các dạng âm thanh, hình ảnh, đồ họa, bản đồ được thể hiện dưới dạng in, CD, VCD, các bộ sưu tập đa phương tiên,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng trên Cổng Thông tin Thư viện và/hoặc tại các tầng lầu. Cụ thể:

 • Cổng Thông tin thư viện: Tất cả các loại tài liệu nghe nhìn dạng số và điện tử.
 • Tầng 2: CD/DVD học ngôn ngữ, phim các thể loại, các bộ sưu tập phim thuê quyền truy cập.
 • Tầng 4: Các loại bản vẽ, bản mô tả kèm theo khóa luân/đồ án, luận văn, luận án và báo cáo nghiên cứu khoa học.
 • Tầng 5: Bản đồ.

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoản truy cập Cổng thông tin Thư viện để khai thác tài liệu dạng số/điện tử.

Chính sách sử dụng

 • Tài liệu in chỉ được sử dụng trong khuôn viên Thư viện, trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện
 • Tài liệu số/điện tử: Xem/tải trong mạng nội bộ (intranet), trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện

Danh mục phim đang phục vụ tại Thư viện

 • Phim khoa học
 • Phim tài liệu
 • Phim điện ảnh
 • Phim phóng sự
 • Chương trình truyền hình