Lưu hành tài liệu

3-2.thumbnailjpg.jpgLà dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này.

Các dịch vụ triển khai bao gồm: đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu, đặt mượn trước tài liệu

Sự phối hợp giữa công nghệ hiện đại với máy mượn - trả tài liệu tự động, máy làm sạch tài liệu, hệ thống phân loại tài liệu sau khi trả và đội ngũ chuyên viên thư viện chuyên nghiệp; dịch vụ lưu hành tài liệu hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên được Nhà trường trang bị tại Thư viện cho Cộng đồng người sử dụng.