Giờ hoạt động: Lầu 1

CN T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu T. Bảy
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
5
6
7
8
9
10
11
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
12
13
14
15
16
17
18
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
19
20
21
22
23
24
25
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
26
27
28
29
30
1
2
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed