Giờ hoạt động: Lầu 1

Tháng Một, 2020

CN T. Hai T. Ba T. Tư T. Năm T. Sáu T. Bảy
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
Closed
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 17:00
 
5
6
7
8
9
10
11
07:30 - 17:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 17:00
 
12
13
14
15
16
17
18
07:30 - 17:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
07:30 - 20:00
 
Closed
 
19
20
21
22
23
24
25
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
26
27
28
29
30
31
1
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed
 
Closed