Tài liệu in (giấy)

   

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu. Cụ thể:

 • Tầng trệt: Báo thường thức;
 • Tầng 1: Tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học và bộ sưu tập tài liệu đặc biệt;
 • Tầng 2: Tài liệu học ngôn ngữ;
 • Tầng 3: Tài liệu tiếng Việt, tài liệu ngoại văn;
 • Tầng 4: Tài liệu môn học, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khoa học;
 • Tầng 5: Kho vật liệu mẫu;
 • Tầng 6: Tài liệu phục vụ hạn chế.

Cách thức sử dụng

 • Bước 1: Tra cứu, định vị và xác định tình trạng tài liệu trong kho
 • Bước 2: Vào kho lấy tài liệu
 • Bước 3: Thực hiện thủ tục mượn tài liệu (nếu có)
 • Bước 4: Sử dụng tài liệu một cách có ý thức
 • Bước 5: Trả tài liệu đúng hạn và đúng vị trí yêu cầu

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in

Chính sách sử dụng

Đọc tại Thư viện và/hoặc cho mang ra khỏi Thư viện tùy từng tài liệu cụ thể

Danh mục tài liệu mới

Xem tại đây