Tư vấn và hỗ trợ sự cố máy tính tại Thư viện

Dịch vụ cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn nhanh, tại chỗ cho người sử dụng Thư viện đối với các sự cố máy tính cá nhân liên quan đến hoạt động tự học tại Thư viện, bao gồm các vấn đề liên quan đến đường truyền internet; khả năng tiếp cận, sử dụng nguồn tài nguyên và dịch vụ Thư viện; các sự cố đơn giản khác.

Lưu ý: Thư viện không hỗ trợ sửa chữa khi máy tính bị hư hỏng, thay thế thiết bị/linh kiện hoặc cần can thiệp chuyên môn sâu.

Cách thức sử dụng dịch vụ: Người dùng trực tiếp liên hệ chuyên viên hỗ trợ tại Phòng Dịch vụ thông tin và công nghệ thông tin (Lầu 6 - Tòa nhà Thư viện) để được hỗ trợ kịp thời.