Sử dụng máy tính thư viện

  • Thư viện cung cấp hơn 200 máy tính cấu hình mạnh, được cài đặt các phần mềm ứng dụng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu thực hành các môn học đang được giảng dạy tại Trường. Các cụm máy tính ở các tầng được nối kết với hệ thống mạng hữu tuyến và vô tuyến băng thông rộng, đáp ứng tối nhu cầu của người sử dụng. Khi máy tính đang có nhu cầu sử dụng cao cho mục đích học tập, sẽ không ưu tiên cho các nhu cầu giải trí.
  • Người sử dụng không được tự ý cài đặt phần mềm trong quá trình sử dụng máy tính, nếu có nhu cầu vui lòng thông báo cho chuyên viên thư viện phụ trách từng khu vực để được hỗ trợ.
  • Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, xin vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản cá nhân khi sử dụng xong.
  • Người sử dụng vui lòng lưu dữ liệu cá nhân tại ổ D hoặc E. Tuyệt đối không lưu dữ liệu cá nhân tại ổ đĩa C bao gồm cả Desktop, thư mục Download. Mọi sự cố về dữ liệu khi người dùng lưu tại ổ C Thư viện sẽ không chịu trách nhiệm.
  • Danh sách phần mềm đang cài đặt tại máy tính Thư viện: Tại đây
Vị trí Số lượng Thời gian mượn Mục đích sử dụng ưu tiên Gia hạn

Lầu 1

40 máy

120 phút /lượt

-Sử dụng các phần mềm chuyên dụng khối Kỹ thuật

-Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện, thực hành các bài tập cần sự hỗ trợ của Microsoft Office

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Lầu 2

62 máy

120 phút/ lượt

-Xem tài liệu đa phương tiện như tài liệu học tiếng Anh, Trung,...; giải trí lành mạnh

-Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện, thực hành các bài tập cần sự hỗ trợ của Microsoft Office

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Lầu 3

46 máy

120 phút /lượt

-Sử dụng các phần mềm chuyên dụng khối Kinh tế

-Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện; thực hành các phần mềm chuyên dụng

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Lầu 4

14 máy

120 phút /lượt

-Sử dụng các phần mềm khối Kinh tế

-Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện; thực hành các phần mềm chuyên dụng

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Lầu 5

24 máy

120 phút /lượt

-Sử dụng các phần mềm chuyên dụng lĩnh vực Mỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật công trình,...

-Tìm kiếm và khai thác tài liệu trong và ngoài Thư viện; thực hành các phần mềm chuyên dụng

Được phép gia hạn khi không có người chờ mượn

Hướng dẫn sử dụng

  • Tìm máy tính theo đúng nhu cầu
  • Xem hiện trạng máy tính: rỗi/bận
  • Đăng nhập tài khoản sử dụng
  • Đăng xuất khi kết thúc phiên sử dụng

Lưu ý

  • Tài khoản sử dụng là tài khoản dùng chung với Cổng thông tin thư viện
Vị trí Chuyên viên phụ trách Hình đại diện
Tầng 5
Phạm Huỳnh Quang Huy
Quầy Thông tin, Tầng 5
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 215
Email: phamhuynhquanghuy@tdtu.edu.vn

Tầng 4
Nguyễn Thị Thùy Dương
Quầy Thông tin, Tầng 4
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 214
Email: nguyenthithuyduong@tdtu.edu.vn

Tầng 3
Tạ Văn Hảnh
Quầy Thông tin, Tầng 3
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 213
Email: tavanhanh@tdtu.edu.vn

Tầng 2
Trương Thị Thanh Ngân
Quầy Đa phương tiện, Tầng 2
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 212
Email: truongthithanhngan@tdtu.edu.vn

Tầng 1
Trần Mi Tho Na
Quầy Dịch vụ, Tầng 1
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 211
Email: tranmithona@tdtu.edu.vn