Máy mượn - trả tài liệu & Hệ thống phân loại tài liệu

Máy Mượn sách tự động

Máy mượn sách tự động được đặt tại Trạm mượn sách, tầng 1. Sinh viên thực hiện các thao tác mượn sách tại máy mượn sách mà không cần thông qua nhân viên thư viện.

Quy trình sử dụng máy Mượn sách tự động

 • Chọn chức năng Check out trên màn hình
 • Quét thẻ Thư viện vào máy đọc thẻ RFID
 • Nhập mật khẩu
 • Đặt sách lên trên bảng đọc thẻ RFID
 • Kiểm tra thông tin mượn của tài liệu trên màn hình 
 • Thực hiện thao tác kiểm tra tài khoản (nếu cần)
 • Đăng xuất tài khoản.

Máy Trả sách tự động và Hệ thống phân loại sách sau khi trả

Được đặt tại tầng trệt và phục vụ 24/7, máy Trả tài liệu hỗ trợ người sử dụng Thư viện thực hiện các thủ tục trả sách tự động và nhanh chóng, không phụ thuộc vào giờ làm việc của nhân viên Thư viện. Bên cạnh đó, máy Trả tài liệu được ứng dụng công nghệ nhận dạng chip RFID và phân loại sách tự động nhằm tối ưu hóa quy trình xử lý sách của nhân viện Thư viện sau khi nhận tài liệu trả.

Quy trình sử dụng máy Trả sách tự động

 • Bỏ sách lần lượt từng cuốn vào máy khi đèn báo hiệu màu xanh. (Không đưa sách vào khi đèn chuyển sang đỏ)
 • Kiểm tra thông tin sách và tình trạng trả hiển thị trên màn hình máy.
 • Chọn Print Receipt để in biên nhận.

Lưu ý

 • Biên nhận cần được lưu lại để làm minh chứng trong trường hợp xảy ra sự cố ghi trả.
 • Đưa sách vào máy lần lượt, không được đặt nhiều sách cùng lúc.
 • Không bỏ các tài liệu không phải tài liệu Thư viện vào máy.