Truy cập nhanh

  • Thư viện cung cấp hệ thống máy tính phục vụ nhu cầu truy cập nhanh đến nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ của Thư viện
  • Địa điểm bố trí: tất cả các tầng của tòa nhà thư viện
  • Số lượng máy tính: Tổng cộng 13 máy. Bao gồm: Tầng trệt: 03 máy, các lầu còn lại mỗi lầu 02 máy (trừ Lầu 6).
  • Phí sử dụng: miễn phí