Câu hỏi về Vị trí

Tôi có thể gửi túi xách, đồ dùng cá nhân ở đâu?

Bạn đọc gửi túi xách, đồ dùng cá nhân tại khu vực giữ đồ, tầng hầm B1

Khu vực học qua đêm ở đâu? Thời gian hoạt động? Đăng ký như thế nào?

- Được bố trí tại Tầng hầm B1

- Thời gian hoạt động : từ 19h30 đến thời gian đăng ký theo yêu cầu

- Đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin thư viện tại mục “Đặt phòng”

(Chỉ phục vụ khi đặt từ 15 người trở lên)

Liên hệ với ai và ở đâu để làm lại Thẻ thư viện đã bị mất?

 • Đối với sinh viên

Phòng CTHS-SV, Phòng A0003 (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755 054; Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn

 • Đối với học viên sau đại học

Phòng Sau đại học, Phòng A0305 (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755. 059; Email: tssdh@tdtu.edu.vn

 • Đối với Giảng viên, viên chức

Thư viện truyền cảm hứng, Tòa nha G (Cơ sở Tân Phong);
Điện thoại: (028) 37 755 057; Email: thuvien@tdtu.edu.vn

Liên hệ với ai và ở đâu để được cấp Tài khoản Thư viện?

Bạn đọc chưa có tài khoản Cổng Thông tin sinh viên/Cổng Thông tin giảng viên, viên chức. Vui lòng liên hệ:

 • Đối với sinh viên:

Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ, Phòng E0001;
Điện thoại: (028) 22 477 215; Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn

 • Đối với giảng viên, viên chức:

Phòng Điện toán – Máy tính, Phòng A0404;
Điện thoại: (028) 37 755 056; Email: phongdientoan@tdtu.edu.vn

Nơi mượn và trả sách cho mượn về?

Đối với sách cho mượn về, bạn đọc tự thực hiện giao dịch tại:

 • Mượn sách: Trạm mượn sách tự động, Tầng 1
 • Trả sách: Trạm trả sách tự động, Tầng trệt

Tìm lại tài sản bị thất lạc thì cần liên lạc với ai? Ở đâu?

Các vật dụng, tài sản bị thất lạc sẽ được lưu giữ tại Khu vực Đồ thất lạc tại Tầng hầm lửng.

Để tìm lại tài sản bị thất lạc trong tòa nhà thư viện, vui lòng liên hệ cán bộ Thư viện tại Quầy Hỗ trợ Tầng hầm lửng.

 

Mượn tài liệu học ngoại ngữ kèm đĩa CD/DVD hoặc mượn DVD phim ở đâu?

Tài liệu học ngoại ngữ kèm đĩa và DVD phim được phục vụ tại Tầng 2

Nhà vệ sinh được bố trí ở đâu tại Thư viện?

Nhà vệ sinh được bố trí tại tất cả các tầng từ Lầu 1 đến Lầu 6 (ngoại trừ khu vực hầm lửng) trong tòa nhà Thư viện.

Vị trí của các phòng/khu vực trong dịch vụ cung cấp không gian của Thư viện?

Bố trí các phòng tại TVĐHTĐT:

 • Phòng nghiên cứu cá nhân: 08 phòng , Tầng 4
 • Phòng học nhóm : 03 phòng, Tầng 2
 • Khu vực học nhóm: 08 cụm (Tầng 3) ; 24 cụm (Tầng 5)
 • Phòng thuyết trình: 09 phòng,Tầng 3 và Tầng 5
 • Phòng xem phim: 02 phòng, Tầng 2
 • Phòng studio: Tầng 5
 • Phòng hội thảo/hội nghị: Tầng 5
 • Khu vực học qua đêm: Tầng hầm B1

Người dùng có thể tham khảo thông tin về các khu vực chức năng tại Thư viện thông qua Quick Access được đặt tại lầu 1, 2, 3 và 4.

Các kho tài liệu in (giấy) được bố trí như thế nào trong toà nhà Thư viện?

Tài liệu dạng in của Thư viện đa dạng các xuất bản phẩm dạng in phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh, bao gồm sách, báo, tạp chí, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, các sản phâm nghiên cứu khoa học, bản vẽ, bản đồ,...được bố trí theo các đặc điểm chức năng tại các tầng lầu. Cụ thể:

 • Tầng trệt: Báo thường thức;
 • Tầng 1: Tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, tài liệu mới bổ sung, lịch sử Việt Nam, tài liệu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tầng 2: Tài liệu học ngôn ngữ;
 • Tầng 3: Tài liệu tiếng Việt, tài liệu ngoại văn;
 • Tầng 4: Tài liệu môn học, khóa luận/đồ án, luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu khoa học;
 • Tầng 5: Bản đồ, kho vật liệu mẫu;
 • Tầng 6: Tài liệu phục vụ hạn chế.

Người dùng có thể tham khảo thông tin về các khu vực chức năng tại Thư viện thông qua bảng Quick Access được đặt tại lầu 1, 2, 3 và 4.