Tập huấn sử dụng InCites, EndNote, Journal Citation Reports và Web of Science

Chiều ngày 07 và 08/01/2020, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Công ty Clarivate Analytics tổ chức buổi “Tập huấn sử dụng InCites, EndNote, Journal Citation Reports và Web of Science" nhằm mục đích tăng cường hiệu quả khai thác Cơ sở dữ liệu đã được Nhà trường trang bị bao gồm InCites, EndNote, Journal Citation Reports và Web of Science

Đến tham dự buổi tập huấn gồm có các đại diện đến từ Công ty Igroup, đại diện các khoa của TDTU; học viên, giảng viên, nghiên cứu viên các khoa, viện; về phía Công ty Clarivate Analytics có bà Dju-Lyn Chng, Chuyên gia tư vấn giải pháp của Clarivate Analytics Khu vực Đông Nam Á.

Trong buổi tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn cách khai thác tối ưu InCites, EndNote, Journal Citation Reports và Web of Science; cách tìm, đọc và xuất bản công trình khoa học trong các tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao; tìm kiếm các bài báo và tạp chí có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; xác định các lĩnh vực nghiên cứu mới nổi; cách xác định cộng tác viên tiềm năng để tăng thêm hiệu quả công trình khoa học; cách trích xuất các dữ liệu báo cáo thống kê liên quan đến kiểm định chất lượng các bài nghiên cứu khoa học công bố quốc tế hỗ trợ đắc lực cho kiểm định xếp hạng các trường đại học trên thế giới…, qua đó nắm bắt các điểm mạnh, điểm yếu và có những biện pháp kịp thời để cải tiến và tiếp tục phát triển bền vững.

Một số các hình ảnh trong buổi tập huấn: 

Giảng viên thực hành trực tiếp trên máy cá nhân

 Buổi tập huấn thu hút đông đảo giảng viên tham gia

 Buổi tập huấn được hướng dẫn bởi bà bà Dju-Lyn Chng - Chuyên gia tư vấn giải pháp của Clarivate Analytics