CSDL liên kết và chia sẻ

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng cho phép người sử dụng tra cứu và mượn tài liệu liên thư viện của các trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài.

1) Nước ngoài

a) Mượn liên thư viện toàn cầu

Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng cho phép người sử dụng tra cứu và mượn tài liệu của hơn 9000 thư viện trường đại học nước ngoài thông qua Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu.

Xem chi tiết tại đây

b) Cơ sở dữ liệu AGORA

Truy cập vào Nghiên cứu Trực tuyến Toàn cầu về Nông nghiệp (AGORA) là một chương trình cung cấp truy cập miễn phí hoặc có chi phí thấp vào các tạp chí khoa học trong nông nghiệp và khoa học sinh học, môi trường và xã hội liên quan đến các tổ chức công ở các nước đang phát triển. Ra mắt vào tháng 10 năm 2003, AGORA cung cấp truy cập vào các tạp chí từ các nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới.

Được điều hành bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc, mục tiêu của AGORA là nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu nông nghiệp, giáo dục và đào tạo ở các nước có thu nhập thấp và để cải thiện an ninh lương thực. Thông qua AGORA, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục, sinh viên, nhân viên kỹ thuật và các chuyên gia khuyến nông có quyền truy cập thông tin nông nghiệp chất lượng cao, liên quan và kịp thời thông qua Internet. AGORA là một trong bốn chương trình tạo nên Research4Life.

Truy cập tại đây

Vui lòng liên hệ với các Chuyên viên Thư viện để biết thông tin tài khoản truy cập AGORA

c) Cơ sở dữ liệu HINARI

Chương trình Truy cập đến nguồn Nghiên cứu Y tế Hinari cung cấp sự truy cập trực tuyến miễn phí hoặc rất thấp vào các tạp chí trong các ngành khoa học xã hội ý sinh hoặc có liên quan cho các tổ chức phi lợi nhuận ở các nước đang phát triển.

Hinari được đưa ra vào tháng 1 năm 2002, với khoảng 1500 tạp chí từ 6 nhà xuất bản lớn: Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley, theo các nguyên tắc trong Bản tuyên bố Ý định đã ký vào Tháng 7 năm 2001. Kể từ đó, số lượng tham gia của các nhà xuất bản, các tạp chí và các nguồn tài nguyên toàn văn khác đã tăng lên liên tục. 160 nhà xuất bản và hơn 170 nội dung của nhà xuất bản đang cung cấp tới 67.000 tài nguyên thông tin trong Cơ sở dữ liệu Hinari và nhiều đối tác khác đang tham gia chương trình.

Truy cập tại đây

Vui lòng liên hệ với các Chuyên viên Thư viện để biết thông tin tài khoản truy cập HINARI

d) Cơ sở dữ liệu ARDI

Chương trình Truy cập đến nguồn Nghiên cứu Phát triển và Cải tiến (ARDI) được phối hợp bởi WIPO cùng với các đối tác trong ngành công nghiệp xuất bản nhằm tăng cường sự sẵn có của thông tin khoa học và kỹ thuật ở các nước đang phát triển. Hiện tại, hơn 100 nhà xuất bản cung cấp truy cập đếb khoảng 30.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho 121 quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển thông qua ARDI.

Truy cập tại đây

Vui lòng liên hệ với các Chuyên viên Thư viện để biết thông tin tài khoản truy cập ARDI

e) Cơ sở dữ liệu OARE

Truy cập Trực tuyến đến tài liệu nghiên cứu về môi trường (OARE) do Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) đứng đầu với sự cộng tác của các nhà xuất bản lớn. Chương trình này cho phép các nước đang phát triển tiếp cận với một trong những bộ sưu tập nghiên cứu khoa học môi trường lớn nhất thế giới.

Nhiều tổ chức đang tham gia vào tập đoàn OARE. Các đối tác cung cấp nội dung khoa học thông qua chương trình bao gồm các nhà xuất bản hàng đầu thế giới và các hiệp hội và hiệp hội khoa học uy tín nhất thế giới. Ngày nay, trên 5710 tạp chí khoa học đã được kiểm tra đồng thời sở hữu và xuất bản bởi hơn 461 đối tác OARE hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp.

Truy cập tại đây

Vui lòng liên hệ với các Chuyên viên Thư viện để biết thông tin tài khoản truy cập OARE

f) Cơ sở dữ liệu GOALI

GOALI - Truy cập trực tuyến toàn cầu thông tin pháp lý là một chương trình mới cung cấp truy cập và đào tạo trực tuyến miễn phí hoặc có chi phí thấp với nội dung liên quan đến pháp luật và và các vấn đề pháp lý tới các tổ chức hội đủ điều kiện ở các nước đang phát triển.

Truy cập tại đây

Vui lòng liên hệ với các Chuyên viên Thư viện để biết thông tin tài khoản truy cập GOALI

g) Cơ sở dữ liệu của Đại học Chulalongkorn

Truy cập trực tuyến miễn phí đến các cơ sở dữ liệu, bộ sưu tập của Đại học Chulalongkorn - Thái Lan như: Bộ sưu tập sách hiếm, Bộ sưu tập tài liệu đa phương tiện, Cơ sở dữ liệu ASEAN, ...

Xem chi tiết và truy cập tại đây.

 

2) Trong nước

a) Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng cho phép người sử dụng tra cứu và mượn tài liệu của các Thư viện thuộc Liên hợp thư viện các trường đại học Việt Nam, gồm Trung tâm học liệu Đại học Cần Thơ, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TPHCM, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường đại học Công nghiệp TPHCM, Thư viện Trường đại học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM.

b) Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng cho phép người sử dụng tra cứu và mượn tài liệu của Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM

Xem chi tiết tại đây