Hướng dẫn sử dụng Thư viện & Đào tạo kiến thức thông tin

Đây là nội dung đào tạo bắt buộc đối với người sử dụng mới, trước khi được thừa nhận là thành viên của Cộng đồng người sử dụng Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng. Sau khi nội dung đào tạo kết thúc, người sử dụng sẽ trải qua một bài kiểm tra trực tuyến và phải đạt số điểm theo quy định mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

Nội dung đào tạo

 • Giới thiệu chung về Thư viện thông qua Video 3D
 • Thông tin về các qui định và chính sách của Thư viện
 • Giới thiệu về nguồn tài nguyên thông tin, các dịch vụ triển khai tại Thư viện
 • Hướng dẫn sử dụng các tiện tích trên Cổng Thông tin thư viện
 • Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống Primo Central Index
 • Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị của Thư viện
 • Bài test đánh giá kết quả đào tạo
 • Tham quan các khu vực chức năng tại Thư viện

Người sử dụng Thư viện có thể chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

1. Đào tạo trực tuyến
a. Chương trình đào tạo trực tuyến dành cho Giảng viên - Nghiên cứu viên - Viên chức

Lưu ý: Video chương trình đào tạo bao gồm 3 video, trước khi làm bài kiểm tra tập huấn thư viện, người sử dụng vui lòng xem đầy đủ 3 video trên và gửi email về địa chỉ thuvien@tdtu.edu.vn để yêu cầu tài khoản mẫu.

b. Chương trình đào tạo trực tuyến dành cho Học viên sau đại học

Lưu ý: Trước khi làm bài kiểm tra tập huấn thư viện, người sử dụng vui lòng xem đầy đủ các videos trên và gửi email về địa chỉ thuvien@tdtu.edu.vn để yêu cầu tài khoản mẫu.

c. Chương trình đào tạo trực tuyến dành cho Sinh viên
d. Chương trình đào tạo trực tuyến cho Cựu sinh viên
 • Click vào ĐÂY để đăng ký chương trình tập huấn sử dụng Thư viện

2. Đào tạo trực tiếp (Học viên-Cơ hữu người nước ngoài)

 Chương trình đào tạo trực tiếp dành cho Giảng viên - Viên chức - Học viên sau đại học

 • Chương trình tiếng Việt: Lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện bằng tiếng Việt được tổ chức vào Chiều Thứ 6 lúc 14:00
 • Chương trình tiếng Anh: Lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện bằng tiếng Anh được tổ chức vào Sáng Thứ 6 lúc 09:00 hằng tuần.

 • Click vào ĐÂY để đăng ký lớp hướng dẫn.

Tổng hợp các video hướng dẫn sử dụng Thư viện: