Quầy đa phương tiện

Quầy đa phương tiện là nơi tư vấn, hỗ trợ bạn đọc trong việc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị, không gian và tiện ích đi kèm bao gồm kho tài liệu đa phương tiện, kho sách học ngoại ngữ, phòng học nhóm, phòng xem phim, máy tính...tại tầng 2

Liên hệ

Nhân viên phụ trách Hình
Trương Thị Thanh Ngân
Quầy Đa phương tiện, Lầu 2
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 212
Email: truongthithanhngan@tdtu.edu.vn