Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa | David Graeber

“Thanh xuân rồi cũng sẽ rời bỏ ta mà bay đi mất.” cho nên ở những tháng năm tràn đầy năng lượng sống, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian, nhất là thời gian cho những việc vô nghĩa.

David Graeber - một giáo sư ngành nhân chủng học, một nhà hoạt động chính trị, đồng thời là một nhà báo - đã thể hiện cho người đọc thấy một cách trực diện về “Hiện tượng những công việc vô nghĩa”. Tác giả đi từ những bước đầu tiên để tiếp cận khái niệm “Thế nào là những công việc vô nghĩa”. Mọi thứ không dừng lại đơn thuần ở cách hiểu “nôm na” hay “đại khái” mà định nghĩa được đúc kết sau một quá trình phân tích các mặt của hiện tượng này trong xã hội để chỉnh sửa, và cho ra một định nghĩa đúng nhất.

“Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa” như một chất xúc tác hiệu quả đến với mọi lực lượng lao động, giúp chúng ta nhìn nhận nghiêm túc và tìm ra hướng đi cho bản thân: từ bỏ công việc vô nghĩa ở hiện tại, đi tìm điều gì có ý nghĩa hơn.

  • Nhan đề : Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa
  • Tác giả : David Graeber
  • Nhà xuất bản : Thế Giới
  • Năm xuất bản : 2021