Tổ Công đoàn Thư viện tổ chức thành công Hội nghị Tổ Công đoàn

Thực hiện theo Kế hoạch số 77/KH-CĐCS về công tác tổ chức Hội nghị tổ công đoàn, Đại hội công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngày 21/2/2023, Tổ Công đoàn Thư viện đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Tổ công đoàn trong nhiệm kỳ qua và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; bầu Tổ trưởng Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn Trường; giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường khoá mới; đồng thời tham gia lấy ý kiến của công đoàn viên về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên cũng như hoạt động công đoàn.

Thay mặt Chủ toạ Hội nghị, đ/c Bùi Loan Thuỳ - Phụ trách Thư viện biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các công đoàn viên Tổ Công đoàn Thư viện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào vai trò của Tổ Công đoàn trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức các phong trào thi đua; quan tâm đến việc làm, đời sống và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên. 

Nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao cho vị trí Tổ trưởng Tổ công đoàn Thư viện nhiệm kỳ 2023-2028, đ/c Huỳnh Thanh Phụng đã phát biểu nhận nhiệm vụ và cam kết tiếp tục xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn nhằm động viên khích lệ công đoàn viên trong đơn vị đoàn kết, phát huy trí tuệ, tâm huyết hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị cũng đã tín nhiệm và bầu ra nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng Khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường. 

Một số hình ảnh từ Hội nghị: